a
a
11:15 – 11:30 | Głos: Regeneracja miasta w wymiarze społecznym – fenomen Biblioteki Miejskiej w Łodzi

dr Halina Bernat – Dyrektorka, Biblioteka Miejska w Łodz

11:30 – 11:45 | Głos: Głos wprowadzający

Laura Ripoll Gonzalez – Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Rotterdam

11:45 – 12:45 | Sesja: Dziedzictwo kulturowe jako potencjał rozwoju miasta

Moderatorka: dr Karolina Grabowska-Garczyńska – badaczka społeczna; p.o. Kierownika Działu Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Maria Badeńska-Stapp – Urząd Miasta w Żyrardowie

Michał Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miasta Szczecin

Paweł Filipowicz – Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP

dr Agnieszka Konior – Uniwersytet Jagielloński; Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK

dr Paulina Legutko-Kobus – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Agata Mucha – Narodowy Instytut Dziedzictwa

12:45 – 13:30 | Przerwa
13:30 – 13:50 | Głos: Regenerating cities: the indirect role of culture

prof. Silvia Cerisola – Assistant Professor, Politecnico di Milano

13:50 – 14:10 | Głos: Regeneracja wielokulturowego centrum włókienniczego: przykład Łodzi i problemy odnowy tożsamości kulturowych

prof. Hans-Jürgen Bömelburg – Justus-Liebig-Universität Gießen

14:10 – 15:00 | Sesja: Łódź – pytanie o tożsamość miasta

Moderatorka: prof. UŁ dr hab. Monika Kucner – Uniwersytet Łódzki

prof. UŁ dr hab. Tomasz Cieślak – Uniwersytet Łódzki

dr Adam Sitarek – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Marek Janiak – architekt

15:00 – 15:15 | Przerwa
15:15 – 15:25 | Głos: Wpływ gentryfikacji na lokalną społeczność i kulturę Starych Bałut

Weronika Dąbrowicz – studentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ; członkini SKN SPATIUM

15:25 – 15:35 | Głos: Rola parku kulturowego jako formy ochrony zabytków na przykładzie miasta Tkaczy w Zgierzu

Wiktoria Stasiak – studentka Politechniki Łódzkiej

15:35 – 15:45 | Głos: Implementation of circular economy in re-building Ukrainian cities

dr Anna Pohrebniak – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

15:45 – 16:45 | Sesja: Uwarunkowania kulturowe gospodarki cyrkularnej

Moderator: prof. UŁ dr hab. Zbigniew Przygodzki – Uniwersytet Łódzki

Adam Dyczkowski – KPMG

prof. PŁ dr Monika Malinowska-Olszowy – Politechnika Łódzka

Fabio Magrassi – STAM, Italy

Bart Volkers – Director, Circulair Groningen; strategic advisor, Circulair Friesland

Łukasz Waszak – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Skip to content