a
a
11:15 – 12:45 | Sesja: Dźwięki miasta

Moderatorzy: dr Justyna Anders-Morawska – Uniwersytet Łódzki & dr Antoni Michnik – Glissando

Marcin Dymiter – muzyk, autor nagrań terenowych, producent muzyczny

Katarzyna Gauza – aktywistka

Suavas Lewy – Nasze Nagrania / Recyklofonia

dr Robert Losiak – Uniwersytet Wrocławski

Zofia Zembrzuska – Zastępca Dyrektora, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

12:45 – 13:30 | Przerwa
13:30 – 14:00 | Rozmowa: Rola centrów kultury w regeneracji miast

Moderatorka: Małgorzata Łobocka – Zastępca Dyrektora ds. komunikacji i edukacji, Muzeum Narodowe w Warszawie

Zbigniew Grzyb – Dyrektor, Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie & Dorota Wodnicka – Dyrektorka, Miejska Strefa Kultury w Łodzi

14:00 – 15:00 | Sesja: Performance artystyczny jako forma transformacji miasta

Moderator: dr Błażej Filanowski – Uniwersytet Łódzki

dr Katarzyna Baług – Florida International University; grupa artystyczna Department of Play

dr Tomasz Ciesielski – Uniwersytet Łódzki; Fundacja Teatr Nowszy

dr Anka Leśniak – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Grupa Frakcja

Marta Michalak – Dyrektorka, Warszawskie Obserwatorium Kultury

15:00 – 15:15 | Przerwa
15:15 – 15:55 | Rozmowa wprowadzająca: Po co sztuka w przestrzeni publicznej?

dr Maria Anna Potocka – Dyrektorka, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK & Joanna Rajkowska – artystka

15:55 – 16:45 | Sesja: Kreatywność w przestrzeni miejskiej

Moderatorka: dr Aleksandra Mroczek-Żulicka – Uniwersytet Łódzki

prof. UJ dr hab. Jarosław Działek – geograf społeczny; badacz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej; autor książki „Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów
artystycznych”

Aleksander Hudzik – Redaktor Naczelny, Mint Magazin

dr Małgorzata Rogowska-Sawicz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu*

dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla – Politechnika Krakowska

Skip to content