Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Jacek Ciepłucha

Prezes Zarządu Grupy Brokerskiej Quantum Sp. z o.o

Jacek Ciepłucha – Prezes Zarządu Grupy Brokerskiej Quantum Sp. z o.o
Broker ubezpieczeniowy, z branżą związany od 1989 roku.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo.
Jako prywatny przedsiębiorca aktywnie działający na rzecz odnawiania łódzkich zabytków oraz popularyzator działań rewitalizacyjnych. Prywatnie, pasjonat historii, sztuki oraz architektury..

Jacek Ciepłucha – Chief Executive Officer of Grupa Brokerska Quantum Sp. z o.o.
Insurance broker, associated with the industry since 1989.
Graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz with a degree in law.
As a private entrepreneur actively involved in the restoration of Lodz’s historic buildings and popularizing revitalization activities.
Privately, passionate about history, art and architecture.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Mateusz Sipa

Mateusz Sipa

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

Kierownik, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Skip to content