a
a

Konrad Pokutycki

Prezes Zarządu, BSH w Polsce

Konrad Pokutycki pełni funkcję Prezesa Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Ekonomista, współautor polsko-niemiecko-angielskiego słownika rachunkowości i bankowości. W 2003 r. uzyskał tytuł biegłego rewidenta. W przeszłości wykładowca, konsultant w zakresie zarządzania finansami, doradztwa podatkowego i systemów informacyjnych. Po jednogłośnym wyborze na dwie kadencje w latach 2010-2014 pełnił funkcję prezesa CECED Polska – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD (obecnie Applia Polska). W 2017 r. ponownie objął funkcję prezesa Applia Polska, związku pracodawców i importerów AGD w Polsce, a obecnie jest Przewodniczącym Rady tej organizacji. Konrad Pokutycki zainicjował dynamiczny rozwój BSH w Polsce. Dzięki jego staraniom grupa otworzyła kolejne nowe fabryki w Łodzi (zmywarek i suszarek do ubrań) i we Wrocławiu (lodówek i piekarników) oraz włączyła do swojej sieci produkcyjnej fabrykę małego AGD w podrzeszowskim Głogowie Małopolskim. Zainicjował rozwój Centrów Usług Wspólnych w Łodzi i w Warszawie, które realizują zadania dla spółek Grupy BSH niemal na całym świecie. Doprowadził do budowy i rozwoju Centrów Badań i Rozwoju w Łodzi i w Rzeszowie. Laureat nagrody Wektora 2014 Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej za osobisty wkład w rozwój branży producentów AGD. W 2015 r. odznaczony przez Ministra Gospodarki RP Medalem za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. W 2020 r. odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Uhonorowany tytułem „Łodzian Roku 2019”, nagrodą przyznawaną przez mieszkańców Łodzi za działania na rzecz miasta.

Konrad Pokutycki is the CEO of BSH in Poland. He is an economist, co-author of the Polish-German-English dictionary of accounting and banking terms. In 2003 he was awarded the title of statutory expert auditor. In the past, a lecturer, consultant financial management, tax consultancy, and information systems. By virtue of a unanimous election, he served two terms of office between 2010 and 2014 as the President of CECED Polska – the European Association of Manufacturers of Home Appliances (currently Applia Polska). In 2017, he became the President of Applia Poland, the association of employers and importers of home appliances in Poland. Konrad Pokutycki initiated the dynamic development of the BSH in Poland. Thanks to his efforts, the BSH concern opened new factories in Łódź (dishwasher and tumble dryer) and Wrocław (refrigerators and ovens) and incorporated a small home appliances factory in Głogów Małopolski near Rzeszów into its production network. He was also the initiator of the development of the Shared Services Centers located in Łódź and Warsaw, which carries out tasks for BSH Group almost all over the world. He also led to the building of a modern Research and Development Centers in Łódź and Rzeszów. Winner of the 2014 Vector Award of Employers of the Republic of Poland for his personal contribution to the development of the home appliances industry. in 2015 he was awarded the Medal of Merit for the Development of the Economy of the Republic of Poland by the Minister of Economy.In 2020, he was awarded the Bronze Cross of Merit by the President of the Republic of Poland. Honored with the title of „Lodz Citizen of the Year 2019”, an award granted by the inhabitants of Łódź for activities for the city.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content