Zarejestruj się na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit

a

Malinowska-Olszowy Monika

Politechnika Łódzka

*** ENGLISH BELOW ***

 

Monika Malinowska-Olszowy jest profesorem uczelni na Wydziale Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Od 2016 roku jest prodziekanem ds. kształcenia W swojej działalności badawczej koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z zarządzaniem w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zrównoważonym miasten. Uczestniczy w realizacji projektów naukowo-badawczych, jest wykonawcą w projektach Erasmus+ (Design4Climate, DiamonDT, Skills 4 Smart TCLF Industries 2030 (S4TCLF). Obecnie jest koordynatorem projektu Erasmus Plus – Sustainable Design and Process w Textiles for Higher Education – GreenTex. W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators odbyła staż na University of California, Berkeley, USA. Współzałożycielka pierwszego laboratorium kreatywnego rozwiązywania problemów wdrażającego Design Thinking metodyka – DT4U Mentorka w zakresie innowacyjnych metod nauczania Ukończyła szkolenie Design Thinking Masterclass for Tutors na UiT -The Arctic University of Norway W 2022 roku ukończyła szkolenie coachingowe w ramach International Coaching Community, otrzymując certyfikat International Certified Coach. Jako wykładowca prowadzi szkolenia i kursy z zakresu tutoringu i coachingu. Jest Przewodniczącą Komisji Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą oraz członkiem Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi. Jest również członkiem Rektorskiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, działającego przy Politechnice Łódzkiej.

 

Monika Malinowska-Olszowy is associated professor at the Faculty of Material Technologies and Textile Design (TUL). Since 2016, she has been the Vice-Dean for Education at the faculty. In her research activity, she focuses mainly on issues related to management in the aspect of circular economy and sustainable city. She participates in the implementation of scientific and research projects, the main researcher in some Erasmus + projects (Design4Climate, DiamonDT, Skills 4 Smart TCLF Industries 2030 (S4TCLF). Currently, she is the coordinator of the Erasmus Plus project – Sustainable Design and Process in Textiles for Higher Education – GreenTex.  As part of the Ministry of Science and Higher Education’s Top 500 Innovators program, she completed an internship at the University of California, Berkeley, USA. Co-founder of the first creative problem solving lab implementing Design Thinking methodology – DT4U. A mentor in the field of innovative teaching methods. Completed the Design Thinking Masterclass for Tutors training at UiT -The Arctic University of Norway. In 2022, she completed coaching training within the International Coaching Community, receiving the International Certified Coach certificate. As a lecturer, she conducts training and courses in the field of tuttoring and coaching. She is President of the Commission of Promotion of the City and International Relations and member of the Environmental Protection Committee of the city council in Łódź.  She is also a member of the Rector’s Team for Sustainable Development.

All speakers

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Shashyna Maryna

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Shashyna Maryna

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Shashyna Maryna

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Shashyna Maryna

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Skip to content