Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Marcinkowski Andrzej

Politechnika Łódzka

*** ENGLISH BELOW ***

 

Dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski ukończył studia w 1998 r. na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Środowiska po obronie pracy dyplomowej dotyczącej pirolizy odpadów. Następnie podjął studia doktoranckie, podczas których zajmował się badaniami mechaniki płynów nienewtonowskich. W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii chemicznej. W tym samym roku został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz objął stanowisko profesora uczelni. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na kilku obszarach takich jak symbioza przemysłowa, ocena cyklu życia, wpływ hałasu na środowisko, efektywność energetyczna. Prowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny obejmując dziedziny nauk technicznych i ekonomicznych. Jego publikacje były cytowane ponad 150 razy. Andrzej Marcinkowski jest również aktywny na polu dydaktycznym. Przez 10 lat pełnił funkcję kierownika studiów podyplomowych dotyczących zarządzania środowiskowego. Był również promotorem ponad 100 prac dyplomowych. Jest głównym autorem oficjalnego podręcznika ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej wspólnotowy system ekozarządzania i audytu pt. „Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie” wydanego przez Centrum Informacji o Środowisku. 

 

Andrzej Marcinkowski, PhD, D.Sc. graduated in 1998 at the Faculty of Process and Environmental Engineering of the Lodz University of Technology, with a degree in Environmental Engineering after defending his thesis on pyrolysis of waste. Then he started his PhD studies, which involved research on the mechanics of non-Newtonian fluids. In 2004, he received a doctoral degree in the field of chemical engineering. In the same year, he became a research and teaching staff member at the Faculty of Organization and Management of the Lodz University of Technology. In 2020, he received a postdoctoral degree in the discipline of mechanical engineering and took up the position of university professor. His research interests focus on industrial symbiosis, life cycle assessment, environmental impact of noise, energy efficiency. The researches conducted are multidisciplinary, covering the areas of technical and economic sciences. Andrzej Marcinkowski is also active in the teaching field. For 10 years, he served as the manager of postgraduate studies on environmental management. He was also the supervisor of more than 100 graduate theses. He is the main author of the official handbook of the nationwide information campaign promoting the Community Eco-Management and Audit Scheme, titled ‘Eco-Management in Enterprise’ (in Polish), published by the national Center for Environmental Information.

All speakers

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Shashyna Maryna

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Shashyna Maryna

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Shashyna Maryna

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Shashyna Maryna

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Skip to content