Kup bilet na Open Eyes Economy Summit

O KONGRESIE


W czerwcu 2021 w Łodzi został zorganizowany międzynarodowy kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych”. Wydarzenie to wywołało duże zainteresowanie ekspertów z różnych dziedzin. Między innymi dlatego, że jego profil i program ukazywał potrzebę i możliwość nowego podejścia do rozwoju miast jakim jest „regeneracja”. W I Kongresie wzięło udział ponad 1 000 słuchaczy i 152 prelegentów. Byli wśród nich przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki i instytucji publicznych. To im zawdzięczamy energię i atmosferę decydującą o wyjątkowości tego wydarzenia.

 

II Kongres Regeneracji Miast będzie poświęcony polityce i procesom regeneracji miast widzianej przez pryzmat adaptacji do zmian klimatu. Celem konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń miast, które podjęły się działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych pod różnym kątem; przestrzennym, demograficznym, gospodarczym, środowiskowym oraz próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

Organizator

Współorganizator

KONTAKT


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

 

ul. ks. I. J. Skorupki 22

31-519 Kraków

 

regeneracjamiast@oees.pl

+48 534 881 236

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

 

 

 

 

www.oees.pl