a
a
9:00 – 10:30 | Głos: Głos wprowadzający, Sesja plenarna: Łódź Filmowa – dlaczego w Łodzi się udaje?

Głos: Głos wprowadzający prof. PWSFTviT

dr hab. Milenia Fiedler – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodz

Sesja plenarna: Łódź Filmowa – dlaczego w Łodzi się udaje?

Moderator: Jacek Grudzień – Dyrektor, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi

Marcin Malatyński – producent filmowy

prof. PWSFTViT dr hab. Krzysztof Pijarski – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Jacek Nagłowski – vnLab

Ewa Puszczyńska – producentka filmowa

10:30 – 10:45 | Przerwa
10:45 – 12:15 | Sesja: Rola obiektów dziedzictwa przemysłowego w procesach odnawiania potencjału rozwojowego miast

Moderatorka: Aneta Dalbiak – Dyrektorka, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

dr Paulina Florjanowicz – Dyrektorka, Narodowy Instytut Muzeów

Magdalena Kosiada-Sylburska – kierowniczka, Centrum Nauki i Techniki; EC1 Łódź – Miasto Kultury

dr Adam Hajduga – Wiceprezydent, Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH; Zastępca Dyrektora, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Adam Kowalski – Dyrektor, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Nathanja van Dijk – Director, TextielMuseum, Tilburg, Netherlands

12:15 – 13:00 | Przerwa
13:00 – 13:20 | Głos: Tradycja, nowoczesność i regeneracja: przykłady z Kataru

dr inż. arch. Sławomir Ledwoń – Ministry of Municipality in Qatar

13:20 – 13:40 | Głos: Regeneracja miasta poprzez pamięć. Sentymentalne powroty do Łodzi

dr Joanna Podolska-Płocka – Dyrektorka, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

13:40 – 14:30 | Sesja: Dziedzictwo przemysłowej Łodzi “w Nowym świetle”

Moderator: Patryk Masłowski – Uniwersytet Łódzki

dr Krzysztof Guzek – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Beata Konieczniak – Zastępca Dyrektora, Biuro Architekta Miasta UMŁ

14:30 – 14:45 | Przerwa
14:45 – 16:15 | Sesja: Kultura mieszczańska wobec wyzwań regeneracyjnych

Moderatorka: dr Agnieszka Michalska-Żyła – Uniwersytet Łódzki

Joanna Erbel – Dyrektorka ds. protopii, CoopTech Hub

Katarzyna Dyzio – Biuro Aktywności Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi

Marta Madejska – Wiceprzewodnicząca, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie"

prof. UJ dr hab. Paweł Kubicki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UŁ dr hab. Kamil Śmiechowski – Uniwersytet Łódzki

16:15 – 16:30 | Przerwa
16:40 – 17:00 | Głos: The changing contexts and objectives of culture-led urban regeneration

dr Franco Bianchini – Senior Researcher, Fondazione Fitzcarraldo, Turin, Italy; Associate Director, Centre for Cultural Value, University of Leeds, UK

17:00 – 17:15 | Podsumowanie

prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast

Skip to content