Zarejestruj się na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit

a

Międzynarodowy Kongres

Kultura Miasta Regeneracyjnego

14-15 maja 2024

EC1  Łódź – ul. Targowa 1/3 (Formuła hybrydowa)

IV Kongres Regeneracja Miast poświęcony będzie zagadnieniom kultury miasta regeneracyjnego. Kultura najczęściej jest rozumiana jako zespół norm wartości i artefaktów będących wytworem cywilizacji. . W koncepcji budowania miasta regeneracyjnego nie chcemy traktować kultury jako biznesu, ale jako szczególną infrastrukturę instytucjonalną (otoczenie – środowisko kulturowe), w której odbywa się zmiana trajektorii rozwoju, a kultura staje się największym źródłem korzyści zewnętrznych internalizowanych w sposób bardziej pośredni niż bezpośredni (komercyjny). . To wymaga zdefiniowania nowego paradygmatu długookresowej polityki kulturalnej miasta, która powinna zostać ukierunkowana zapewnianie miejskim instytucjom kultury wysokiej wiarygodności. Przed nami szereg wyzwań zwianych kulturą miast regeneracyjnego. Kongres będzie starał się odpowiedzieć na następujące pytania:

Jak kultura wpływa na wartości i zachowania społeczne? Jakie składowe i formy kultury mogą wpływać na ich zmianę? Jakim wytworami (produktami) kultury możemy zmienić terytorialne system miejskie? Czy kultura może być w jakimś stopniu przedmiotem sterowania przez podmiot komercyjne, publiczne, polityczne? Jakie są z tym związane szanse i zagrożenia? Jakie zagwarantować powszechną dostępność do materialnego i niematerialnego dziedzictwa? Jakie składowe kultury są najważniejsze dla przemiany miast w stronę miasta regeneracyjnego działającego zgodnie z wymogami środowiska naturalnego? Czy materialne dziedzictwo, interaktywne muzea mogą i jak mogą wpływać na innowacyjność i przedsiębiorczość np. w stronę budowania społecznie odpowiedzialnej gospodarki?

LOKALIZACJA

Jednym z ważnych obiektów architektonicznych w centrum miasta jest zespół budynków dawnej Elektrociepłowni Łódzkiej, w której obecnie działa instytucja kultury prowadzona przez Miasto Łódź i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi. Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks EC1 pełni funkcje kulturalno-artystyczne oraz edukacyjne. Jednocześnie stanowi ważny element Nowego Centrum Łodzi, łącząc tendencje architektoniczne z początku ubiegłego stulecia oraz nowoczesnego nurtu postindustrialnego. W założeniu EC1 to przestrzeń otwarta dla artystów różnych dziedzin i przystosowana do twórczości indywidualnej, warsztatów oraz imprez grupowych, z wymaganą do tego celu infrastrukturą. EC1 oferuje wydarzenia pozwalające mądrze i inspirująco spędzić wolny czas.

EC1 Łódź – ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź

Organizator

Współorganizator

Partnerzy

Główni Patroni Medialni

Patroni Medialni

Patronat

Patron Instytucjonalny

Partnerzy wspierający

OEES CITY LAB

Zapraszamy na działającą w ramach OEES Hub stronę platformy OEES CityLab, której celem jest powiązanie działań badawczych, analitycznych i wdrożeniowych oraz wspomaganie procesów transformacyjnych, które różne miasta muszą przejść, aby sprostać coraz większym globalnym zagrożeniom, w tym zmianom klimatu oraz konsekwencjom światowej pandemii. Konieczne staje się wypracowanie nowych adekwatnych form działania i współdziałania. Dotyczy to także ekspertów i środowisk eksperckich. Znaczenie wiedzy eksperckiej i zapotrzebowanie na nią rośnie i powinno rosną

III EDYCJA KONGRESU
REGENERACJA MIAST

Zobacz

2023

II EDYCJA KONGRESU
REGENERACJA MIAST

Zobacz

2022

I EDYCJA KONGRESU
REGENERACJA MIAST

Zobacz

2021

KONTAKT

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
regeneracjamiast@oees.pl+48 534 881 236

www.oees.pl

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

 

www.oees.pl

Skip to content