a
a
10:45 – 11:00 | Głos: Megaeventy w regeneracji miast

dr Joanna Sanetra-Szeliga – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

11:00 – 11:15 | Głos: Łódź Design Festival – laboratorium rezyliencji i narzędzie w procesie regeneracji miasta

Michał Piernikowski – Dyrektor, Łódź Design Festival

11:15 – 12:15 | Sesja: Kultura festiwalowa

Moderatorka: Agata Wąsowska-Pawlik – Dyrektorka, Międzynarodowe Centrum Kultury

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UŚ dr hab. Michał Krzykawski – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Carolina Pietyra – Dyrektorka, KBF

Jeroen De Schuyteneer – Event Director, City of Ghent

12:15 – 13:00 | Przerwa
13:00 – 14:30 | Sesja: Miasta filmu, literatury, muzyki – sieć miast kreatywnych UNESCO i jej rola w regeneracji miasta

Moderator: prof. UŁ dr hab. Wawrzyniec Rudolf – Uniwersytet Łódzki

Natalie Moore – Bristol UNESCO City of Film

Robert Piaskowski – Dyrektor, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

Łukasz Kałębasiak – Katowice Miasto Muzyki UNESCO

Rafał Syska – Dyrektor, Narodowe Centrum Kultury Filmowej

Sandra Wall – Visit Norrköping Sweden/UCCN Cities of music

14:30 – 14:45 | Przerwa
14:45 – 15:00 | Głos: PRObeing i REbeing – zregenerowany twórca = zregenerowane miasto

Maciej Mazerant – Magazyn PURPOSE – zrównoważone zarządzanie karierą

15:00 – 15:15 | Głos: Oddolne procesy inicjujące znaczące inwestycje na przykładzie warszawskiej kładki

Małgorzata Dembowska – WXCA - pracownia architektoniczna

15:15 – 16:15 | Sesja: Architektura i kultura w procesie regeneracji miejskiej tożsamości

Moderatorka: prof. UŁ dr hab. Julia Sowińska-Heim – Uniwersytet Łódzki

Nadin Augustiniok – University of Hasselt, Bauhaus University Weimar

prof. Ebru Karabağ – Yaşar Üniversitesi

prof. Wouter van Acker – Université Libre de Bruxelles

Skip to content