a
a

Szymon Iwanowski

Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani

Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani. Koordynator społecznego domu kultury Miejsce Spotkań. Koordynator procesu społecznej inwentaryzacji drzew w Łodzi, znanego pod nazwą Mapa Drzew Łodzi. Inicjator powołania grupy Społecznych Opiekunów Drzew w Łodzi. Członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Z trzecim sektorem związany od 13 lat.

Z wykształcenia historyk filozofii. Przez 20 lat nauczyciel akademicki i szkoleniowiec (zasady etyki w służbie cywilnej, etyka biznesu, programy CSR i kodeksy etyczne).

Skip to content