a
a

Aneta Tomczak

Urbanista, architekt, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na wydziale BAiIŚ Politechniki Łódzkiej

Urbanista, architekt, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na wydziale BAiIŚ Politechniki Łódzkiej. W latach 2013-2021 roku pełniła nadzór merytoryczny nad planowaniem procesów zmian w Łodzi w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Autorka wielu badań urbanistycznych i kilkudziesięciu opracowań planistycznych, w tym obejmujących również tereny śródmiejskie. Jej głównym polem zainteresowań badawczych jest krajobraz kulturowy, regeneracja miast i kształtowanie form urbanistycznych. Odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szeregu programów szkoleniowych związanych z kształtowaniem przestrzeni. Laureatka nagród i wyróżnień, w tym: Nagrody Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (MPU 2020). Od 2018 roku pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od 2021 roku zaangażowana w prace Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Lubi podróże.

An urban planner and architect, an assistant professor at the Institute of Architecture and Urban Planning at the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Lodz University of Technology. From 2013 to 2021, she was a supervisor of the planning of change processes at the Municipal Urban Planning Studio in Lodz. She has authored a number of urban studies and dozens of planning studies, including urban downtown areas. Her main area of research interest is cultural landscapes, urban regeneration and the shaping of urban forms. She has also been responsible for preparing and running several training programmes related to developing public spaces. She has received many awards and distinctions, including the Award of the Minister of Development of the Republic of Poland for outstanding creative achievements in the field of urban planning and spatial development (MPU 2020). Since 2018 she has served as a vice-president of the Society of Polish Urban Planners, and since 2021 she has been involved in the work of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning at the Polish Academy of Sciences. She likes to travel.

Skip to content