a
a

Bogdan Zdrojewski

Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Bogdan Zdrojewski (ur. 18 maja 1957 w Kłodzku) – polski polityk i samorządowiec. Ukończył filozofię oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1983-1989, jako pracownik naukowy, związany był z Katedrą Socjologii i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej, a także Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 1989 – pracownik naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach studenckich działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, któremu przewodniczył w okresie 1982-1984. Był ponadto członkiem wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, i przewodniczącym Krajowej Konferencji Komitetu Obywatelskiego. Współredaktor i drukarz pism podziemnych: „Komunikaty”, „Przedruki” i „Victoria”. Założyciel i dyrektor Ośrodka Badań Społecznych przy Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Dolny Śląsk (1989-1990).

Radny Rady Miejskiej Wrocławia I, II i III kadencji. Od 1990 do 2001 prezydent Wrocławia, senator IV i X kadencji, poseł na Sejm IV, V, VI, VII, X kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Od 2007 do 2014 minister kultury i dziedzictwa narodowego, w pierwszym rządzie Donalda Tuska.

Od 2019r. do chwili obecnej – członek delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W latach 2020 – 2023 członek Krajowej Rady Sądownictwa (wybrany w 2020r. przez Senat RP). 

Obecnie – Poseł na Sejm RP. W Sejmie pracuje w Komisji Kultury i Środków Przekazu (wybrany na Przewodniczącego Komisji), w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ponadto jest członkiem Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego

Wielokrotnie odznaczany, m.in. Orderem Rycerskim Świętego Sylwestra przez papieża Jana Pawła II (1998), Złotym Krzyżem Zasługi RP (2002), orderem Gra-Cruz w randze Krzyża Wielkiego przez prezydenta Portugalii (2008),  Orderem Komandora Legii Honorowej (2012), Orderem św. Karola w randze komandora przez Księcia Monako (2012),  Krzyżem Maltańskim – Order Pro Merito Melitensi (2012), tytułem Honorowego Obywatela Wrocławia (2013), Komandorią z Gwiazdą przez króla Norwegii Haralda V (2013), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP (2014), Orderem I klasy Krzyża Wielkiego Królestwa Niderlandów (2014), Orderem Wschodzącego Słońca – Złota i Srebrna Gwiazda nadanym przez rząd Japonii (2015), tytułem doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (2015).

Skip to content