a
a

dr Adam Hajduga

Wiceprezydent, Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH; z-ca dyrektora, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Socjolog, ekspert, pasjonat i propagator dziedzictwa kultury przemysłowej. Doktor socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Trzecią kadencję pełni funkcję wiceprezydenta międzynarodowego stowarzyszenia “Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH”, będącego Europejskim Szlakiem Kulturowym Rady Europy. Współtwórca i wieloletni były koordynator unikatowego w skali Polski “Szlaku Zabytków Techniki” – rozpoznawalnego i wielokrotnie nagradzanego sieciowego produktu turystycznego oraz jego święta “INDUSTRIADA”, będącego największym festiwalem dziedzictwa przemysłowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przez wiele lat swojej kariery zawodowej związany był z samorządem województwa śląskiego. Zajmował różne stanowiska kierownicze. Obecnie zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora w powstałym w 2021 roku Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, które współtworzył od samego początku istnienia tej instytucji kultury.

Konsultant zewnętrzny w projektach dotyczących sieciowania, upowszechniania i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w samorządach i muzeach regionalnych. Ekspert zewnętrzny w wielu międzynarodowych projektach dot. rozwoju produktów turystycznych. Członek Komisji Konkursowej w międzynarodowym konkursie architektonicznym na rewitalizację i adaptację wielkiego pieca Huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne.

Wykładał na uczelniach krajowych i zagranicznych. Prelegent na licznych międzynarodowych konferencjach i szkoleniach z zakresu budowy, zarządzania i promocji produktu turystycznego opartego na dziedzictwie kulturowym. Autor kilku recenzowanych publikacji z zakresu socjologii i zarządzania dziedzictwem kultury przemysłowej.

Szczególnie bliska jest mu historia i tożsamość regionu, w którym mieszka – Górnego Śląska.

 

Skip to content