a
a

dr Agnieszka Michalska-Żyła

Uniwersytet Łódzki

Agnieszka Michalska-Żyła – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach jakości życia w miastach, przywiązania terytorialnego (szczególnie przywiązania łodzian do swojego miasta), partycypacji obywatelskiej i wizerunku miasta. Moderatorka procesów Design Thinking.

 

Skip to content