a
a

dr Agnieszka Orankiewicz

Uniwersytet Łódzki

Agnieszka Orankiewicz- doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem; absolwentka Polsko-Francuskich Studiów Specjalnych MBA oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się głównie wokół tematów związanych z zarządzaniem kulturą, rozwojem miast, finansami publicznymi, a także ekonomią kina. Zainteresowania te znajdują odzwierciedlenie w publikacjach międzynarodowych i projektach badawczych. Jest autorką książki „Finansowanie uczelni teatralnych w Polsce” oraz współautorką monografii „Pieniądze- produkcja-rynek. Finansowanie produkcji filmowej w Polsce”.

Skip to content