a
a

dr Aleksandra Mroczek-Żulicka

Uniwersytet Łódzki

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu, lecz zawodowo realizuje się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Pasjonatka pedagogiki w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej. Pierwsze szlify i kwalifikacje zawodowe zdobyła pracując jako koordynatorka projektów edukacyjnych realizowanych dzięki pozyskanym funduszom europejskim. Bogactwo doświadczeń, przyjaźni i pasji do pracy z ludźmi odkryła dzięki działalności w Związku Harcerstwa Polskiego. Dokładnie przebadała czy Łódź twórczo organizuje czas wolny swoim mieszkańcom w rozprawie doktorskiej pt. „Rola organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej w rozwoju plenerowej rekreacji twórczej. Przykład Łodzi.” 

dr Aleksandra Mroczek-Żulicka z pierwszego wykształcenia oraz sercem jest pedagogiem; geografką stała się z wyboru.  Swoje zainteresowania badawcze dotyczą twórczego podejścia do turystyki i rekreacji. Jest też miłośniczką dydaktyki, tutorką oraz opiekunką Studenckiego Koła Naukowego Geografów Turyzmu UŁ “Włóczykije”.

Skip to content