a
a

dr hab. prof. UŁ Wawrzyniec Rudolf

Uniwersytet Łódzki

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania. Stopień doktora uzyskał na bazie rozprawy o marketingu terytorialnym. Stopień doktora habilitowanego na bazie monografii promującej współdziałanie w zarządzaniu miastem. Specjalizuje się w zarządzaniu publicznym, polityce kulturalnej, marketingu organizacji publicznych i społecznych, brandingu miast. Prowadzi badania w obszarze roli kultury w promocji miasta, relacji pomiędzy „organizatorem” a dyrektorami instytucji kultury, stylów zarządzania w sektorze kultury.  Autor książki pt.: „Zarządzanie publiczne w lokalnym sektorze kultury” (2020). Orędownik zwiększania i docenienia roli kultury w rozwoju miasta.

Skip to content