a
a

dr hab. prof. UŁ Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Uniwersytet Łódzki

Ur. 1972, dr hab., estetyczka i historyczka sztuki, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Pracuje w Instytucie Filozofii UŁ. Zajmuje się estetyką nowoczesną i współczesną, w szczególności aksjologiczną oraz teorią sztuki i krytyką artystyczną. Od 2014 bada sztukę miejską i jej wartości artystyczne i estetyczne. Jest autorką dwóch filozoficznych monografii: „Kamp, Glamour, Vintage. Współczesne kategorie estetyczne” (2018); „’Strategia rewaloryzacji’ we współczesnej refleksji nad sztuką. Piękno, eklektyzm, epigonizm, infantylizm” (2008) oraz wielu artykułów m. in. w czasopismach: „Educational Philosophy and Theory”, „On the Waterfront”, „Teksty Drugie”, „Kultura Współczesna”. Jest również współautorką dwóch książek o street arcie: z T. Latuszewską-Syrda „Street Art Decade. Urban Forms Gallery 20092019” (2020) i A. Gralińską-Toborek „Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Urban Forms 2011–2013” (2014). Współredagowała monografię “Aesthetic Energy of the City. Experiencing Urban Art and Space” (2016) oraz pięć numerów tematycznych czasopisma “Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” poświęconych estetyce miasta i sztuce nowoczesnej. Jest pomysłodawczynią i organizatorką (wraz z zespołem oraz Fundacją Urban Forms) pięciu edycji międzynarodowej konferencji „Aesthetic Energy of the City” skupiającej naukowców, artystów i aktywistów. Prowadzi przy Instytucie Filozofii galerię plakatu oraz portal internetowy „IF Kolekcja. Polski Plakat”, gdzie popularyzuje wiedzę o plakacie i krytykę artystyczną. Obecnie wraz z dr. J Janickim realizuje projekt „Filozofia pyta o street art”.

Skip to content