a
a

Dr hab. Rafał Syska

Historyk filmu oraz specjalista od kina współczesnego

Rafał Syska, professor in the Audiovisual Arts Institute, Jagiellonian University in Kraków. Film historian and specialist in contemporary cinema. Author of numerous books, articles and essays. Editor of four-volume History of Cinema. Grant holder of “Polityka” Foundation, the Foundation for Polish Science and The Kosciuszko Foundation. Scholar visiting at Columbia University in New York and lecturer in London, Brno, Vilnius, Málaga and Coimbra. Creator, founder and editor-in-chief of the “EKRANy” magazine (2011-2018). Curator of exhibitions in the National Museum in Krakow: Stanley Kubrick (2014) and Wajda (2019). Director of the National Center for Film Culture in Łódź, where he is responsible for concept of its permanent exhibitions and program of UNESCO – Creative City of Film.

Dr hab. Rafał Syska, historyk filmu oraz specjalista od kina współczesnego. Profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor kilkudziesięciu książek i artykułów naukowych. Redaktor czterotomowej Historii kina. Stypendysta Fundacji Tygodnika „Polityka”, dwukrotnie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Kościuszkowskiej. Scholar visiting na Columbia University w Nowym Jorku. Wykładał na uniwersytetach w Londynie, Brnie, Wilnie, Maladze i Coimbrze. Pomysłodawca i redaktor naczelny czasopisma „EKRANy” (2011-2018). W Muzeum Narodowym w Krakowie kurator wystaw Stanley Kubrick (2014) i Wajda (2019). Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, gdzie odpowiadał koncepcję programową i kuratorską oraz projekt Łódź – Miasto Kreatywne Filmu UNESCO.

Skip to content