a
a

prof. UŁ dr hab. Tomasz Cieślak

Uniwersytet Łódzki

Tomasz Cieślak (ur. 1966 w Łodzi) – polski literaturoznawca, dr hab. nauk humanistycznych. W 1997 obronił pracę doktorską Niereligijne przedstawienia Boga w poezji dwudziestolecia międzywojennego. W 2012 habilitował się na podstawie pracy Nowa poezja polska wobec tradycji. Lektura relacyjna. Jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii. w latach 2016–2020 był prorektorem do spraw studenckich.

Przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest dwudziestowieczna i najnowsza literatura polska, krytyka literacka oraz regionalne życie literackie.

Opublikował monografie autorskie: W poszukiwaniu ostatecznej Tajemnicy. Szkice o polskiej literaturze XX wieku i najnowszej (2009), Nowa poezja polska wobec poprzedników. Lektura relacyjna (2011), Łódź. Szkice o literaturze, przestrzeni i historii, Łódź 2023. Jest też współautorem i redaktorem kilkunastu książek zbiorowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

 

Skip to content