a
a

dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla

Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich

Architektka, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich (A-9) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Prowadzi także zajęcia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie jest również kierowniczką międzyinstytucjonalnych, ogólnopolskich studiów podyplomowych “Archi:kultura – edukator architektoniczny”. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i BA in Interior Design na Griffith College Dublin. W latach 2013–15 redaktorka w ogólnopolskim czasopiśmie o architekturze i urbanistyce A&B. Doświadczenie zawodowe gromadziła przez szereg lat w biurach projektowych w Dublinie i Krakowie. Członkini Zespołu ds. powszechnej edukacji architektonicznej przy Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Autorka licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich na temat przestrzeni publicznych, architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz zagadnienia powszechnej edukacji architektonicznej.

Skip to content