a
a

dr inż. arch. Joanna Matuszewska

Politechnika Łódzka

Dr inż. arch. Joanna Matuszewska – adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki (Politechnika Łódzka) oraz magister psychologii (Uniwersytet Łódzki). Swoje zainteresowania badawcze lokalizuje na styku obu tych dziedzin – koncentrując się na zagadnieniach związanych z analizą budynków i przestrzeni publicznych pod kątem doświadczenia wielozmysłowego. Jest autorką i współautorką licznych działań edukacyjnych w zakresie architektury adresowanych do dzieci, m.in. we współpracy z Łódzkim Uniwersytetem Dziecięcym Politechniki Łódzkiej i Łódzkim Domem Kultury.

Skip to content