a
a

dr Joanna Sanetra-Szeliga

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Joanna Sanetra-Szeliga, adiunktka w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich (Katedra UNESCO Dziedzictwa i Studiów Miejskich) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsultantka w Ośrodku Statystyki Kultury w Urzędzie Statystycznym w Krakowie oraz zastępczyni kierowniczki Europa Nostra Heritage Hub for Central and Eastern Europe. Absolwentka UEK, gdzie w 2017 r. obroniła doktorat na temat roli kultury w rozwoju miasta, w oparciu na studium przypadku konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w Polsce. Posiada doświadczenie pracy w administracji publicznej (Wydział Spraw Europejskich w Ministerstwie Kultury), sektorze kultury (Instytut Dziedzictwa Europejskiego w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie) oraz współpracy z sektorem pozarządowym (jako koordynator polskiej sieci Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh). Prowadzi badania na temat społeczno-ekonomicznego potencjału kultury w rozwoju miast, wykorzystania dziedzictwa kulturowego w procesach innowacji i dyplomacji, wypływu mega-eventów na miasta historyczne i rezyliencji miast historycznych. Autorka i redaktorka publikacji na temat roli kultury w rozwoju lokalnym, polityki kulturalnej, Europejskich Stolic Kultury oraz dialogu międzykulturowego. Należy do konsorcjum UN-Habitat UNI MetroHub Consortium on Heritage and Metropolis (Heritopolis).

Skip to content