a
a

dr Karolina Grabowska-Garczyńska

badaczka społeczna, p.o. Kierownika Działu Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Karolina Grabowska-Garczyńska – doktor nauk społecznych, główna specjalistka w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, wykładowczyni i współpracownica wielu instytucji kultury.

Ukończyła międzynarodowe studia podyplomowe z audience development, a także – na rodzimych uniwersytetach – z coachingu oraz zarządzania. Od wielu lat prowadzi działalność badawczą.

 

Skip to content