a
a

dr Kasper Jakubowski

Dyrektor Merytoryczny i współtwórca Forest Maker. Architekt krajobrazu, edukator i renaturyzator

Dyrektor Merytoryczny i współtwórca Forest Maker. Architekt krajobrazu, edukator i renaturyzator. Twórca roślinnych instalacji artystycznych – realizuje projekty na styku ekologii, architektury i sztuki. Autor książki “Czwarta przyroda: sukcesja funkcji i przyrody nieużytków miejskich”. Projektant zieleni na kilkudziesięciu osiedlach w Polsce (m.in. nagrodzonej zieleni na osiedlu Nowy Strzeszyn w Poznaniu). Autor scenariusza i ilustracji do ścieżki o czwartej przyrodzie na Kopcu Powstania Warszawskiego w Warszawie. Wspólnie z deweloperem UWI Inwestycje otrzymał nagrodę w konkursie “Zaprojektowane po Ludzku” za posadzenie mikrolasów w Poznaniu. Od lat wypracowuje i wdraża zasady regeneracyjnego projektowania i rozwiązań opartych na naturze.

Dr. Kasper Jakubowski is the Content Director and co-creator of Forest Maker. He is a landscape architect, educator, and renaturizer. He creates botanical art installations, working at the intersection of ecology, architecture, and art. He is the author of the book “The Fourth Nature: Succession of Functions and the Nature of Urban Wastelands.” He has designed green spaces in several neighborhoods in Poland, including the award-winning greenery in the Nowy Strzeszyn neighborhood in Poznań. He authored the script and illustrations for the fourth nature trail at the Warsaw Uprising Mound in Warsaw. Together with the developer UWI Investments, he received an award in the “Designed for Humanity” competition for planting micro forests in Poznań. For years, he has been developing and implementing principles of regenerative design and nature-based solutions.

 

Skip to content