a
a

dr Katarzyna Baług

Florida International University, grupa artystyczna Department of Play

Doktor Katarzyna Baług jest historykiem architektury modernistycznej i współczesnej oraz artystką. Obecnie jest adiunktem na Florida International University. Wcześniej była wykładowcą w Harvard Graduate School of Design. Jej długoterminowy projekt artystyczny Department of Play tworzy tymczasowe strefy zabaw w przestrzeni publicznej, pozwalające wyjście z codziennej rutyny i zanurzenie się w wyimaginowanych światach. Jej praca kuratorska i praktyka sztuki publicznej odzwierciedlają jej zaangażowanie w udostępnianie wiedzy i kultywowanie przestrzeni publicznej jako miejsca krytyki.

 

Skip to content