a
a

dr Monika Smoleń-Bromska

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dr Monika Smoleń-Bromska – menedżer kultury, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania, w latach 2008–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie Dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich w MKiDN.

W latach 1998–2007 pracownik naukowy Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2004 r. związana z  Ministerstwem Kultury. Była dyrektorem  departamentów Współpracy z Samorządami, Strategii Kultury oraz Funduszy i Spraw Europejskich. Brała udział w opracowaniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, programowaniu, na poziomie krajowym i europejskim, funduszy UE dla kultury. Pełniła także funkcję pełnomocnika ministra kultury ds. narodowych programów kultury. W lutym 2008 powołana na stanowisko wiceminister kultury odpowiedzialnej za szkolnictwo artystyczne, edukację kulturalną, współpracę międzynarodową i fundusze europejskie. Funkcję tę pełniła do listopada 2015 r. W tym czasie koordynowała m.in. przygotowania resortu kultury do sprawowania w 2011 r. przewodnictwa w Radzie UE oraz opracowanie krajowej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. Była członkinią rad programowych wielu instytucji, m.in. Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Międzynarodowego Centrum Kultury i Instytutu Adama Mickiewicza.

Wyróżniona Brązowym (2005) i Srebrnym (2015) Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Komandorią z Gwiazdą Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi.

 

Skip to content