a
a

dr Paulina Florjanowicz

Dyrektor, Narodowy Instytut Muzeów

Paulina Florjanowicz – archeolog, ekspert w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat uzyskała w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Od 2023 roku dyrektor Narodowego Instytutu Muzeów (d. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), w latach 2016-2022 dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialna za nadzór nad muzeami i politykę pamięci. Współautor i główny koordynator PW „Niepodległa” (2017-2022). Od dwudziestu lat związana zarówno z organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacja im. Stefana Batorego w latach 2001-2003), jak i instytucjami publicznymi sektora kultury (m.in. Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowy Instytut Dziedzictwa – dyrektor w l. 2011-2013). Członek licznych krajowych i europejskich paneli eksperckich (m.in. członek-założyciel i przewodnicząca /2012/ Grupy Refleksyjnej „UE i dziedzictwo kulturowe”, koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce /2007-2010/, ekspert Europejskiej Rady Archeologicznej /EAC/, członek jury Europejskiej Stolicy Kultury /2019-2021/, obecnie członek panelu ekspertów Europejskiego Znaku Dziedzictwa /od 2022/, członek Międzynarodowego Komitetu ICOM ds. Bezpieczeństwa Muzeów /ICMS/, Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów /kapituła Europejskiej Nagrody Archeologicznej/, a od 2023 roku członek Zarządu Network of European Museum Organisations /NEMO/). Ewaluator w licznych programach UE z zakresu edukacji i kultury od 2003 roku, wykładowca akademicki w obszarze zarządzania dziedzictwem i muzeologii (PAN, UAM, UKSW, UW), ekspert w zakresie polityki kulturalnej, muzealnictwa, polityki pamięci, zwalczania przestępczości przeciw zabytkom oraz społeczno-ekonomicznego oddziaływania dziedzictwa kulturowego. Naukowy obszar jej zainteresowań koncentruje się wokół kwestii związanych z wpływem ideologii i polityki na archeologię (stypendystka programu “The Impact of the Political on Archaeological Research” finansowanego przez Getty Foundation), w 2023 opublikowała książkę na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu”, seria Muzeologia t. 25. Odznaczona srebrnym medalem „Za zasługi dla Policji” (2012) i „Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości” przez Prezydenta RP (2023). Na przestrzeni lat członek rad muzealnych i programowych, w tym: Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu, Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego.

Skip to content