a
a

dr Paulina Legutko-Kobus

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Paulina Legutko-Kobus, dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, główny specjalista w Instytucie Ochrony Środowiska. Członkini Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Współpracuje z administracją publiczną.

Zainteresowania badawcze: planowanie strategiczne i programowanie rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym, zarządzanie dziedzictwem kulturowym na poziomie lokalnym, smart city, partycypacja społeczna.

dr

Skip to content