a
a

dr Robert Losiak

muzykolog, ekolog dźwiękowy, dr filozofii. Pracownik Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Robert Losiak  – muzykolog, ekolog dźwiękowy, dr filozofii. Pracownik Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 na Uniwersytecie Wrocławskim  zorganizował Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego. Autor projektu badań poświęconych audiosferze Wrocławia, realizowanych w latach 2011-2014. Współredaktor książek: „Audiosfera miasta” (2012), „Audiosfera Wrocławia” (2014),  „Audiosfera. Studia” t. 1 i 2 (2016, 2018),  redaktor zeszytu monograficznego kwartalnika IS PAN „Muzyka” pt. „Pejzaże dźwiękowe przeszłości” (Muzyka R.2014 nr 1). Autor szeregu artykułów poświęconych ekologii akustycznej i badaniom nad pejzażem dźwiękowym.

Robert Losiak – is a musicologist and sound ecologist. He holds a PhD degree and is affiliated with the University of Wroclaw. In 2009, he funded the Soundscape Research Studio at the University of Wroclaw. He has designed a research project on the soundscape of Wroclaw and co-edited Audiosfera miasta (2012), Audiosfera Wrocławia (2014) and other.  Author of numerous scientific articles.

Skip to content