a
a

Gołębiowski Włodzimierz

Born Electric

*** ENGLISH BELOW ***

Dr inż. Włodzimierz Gołębiowski jest założycielem i dyrektorem zarządzającym Born Electric, łódzkiego start-upu wdrażającego nowe technologie w dziedzinie elektromobilności, i gospodarki w obiegu zamkniętym, promujący elektromobilność np.: przez prezentację na rynku polskim pojazdu Rimac Nevera.

Włodzimierz posiada ponad 22-letnie doświadczenie w zarządzaniu złożonymi transformacjami technologicznymi i wdrażaniu innowacji. Kierował, zarządzał lub nadzorował ponad 200 projektów w znanych firmach konsultingowych m.in. Boston Consulting Group, PwC, Capgemini, Artur Andersen, pełnił też role zarządcze, lub dyrektorskie w takich instytucjach jak mBank, DLL Group, TTcomm, czy PEAC finance.

Włodzimierz jest pasjonatem elektromobilności i sportów motorowych, naukowcem, który uzyskał tytuł doktora inżyniera w zakresie konstrukcji wyczynowych pojazdów elektrycznych.

Od kilku lat korzystający na co dzień tylko z pojazdów elektrycznych.

 

Włodzimierz Gołębiowski, Ph.D. is the founder and managing director of Born Electric, the Łódź-based start-up implementing new technologies in the field of electromobility and circular economy, promoting electromobility, e.g. by presenting the Rimac Nevera vehicle on the Polish market.

Włodzimierz has over 22 years of experience in managing complex IT transformations and implementing innovations. He managed or supervised over 200 projects in well-known consulting companies, e.g. Boston Consulting Group, PwC, Capgemini, Artur Andersen, he also held executive and directorial roles in such institutions as mBank, DLL Group, TTcomm and PEAC finance.

Włodzimierz is passionate about electromobility and motorsports, a scientist who received a Ph.D. in engineering in the construction of high-performance electric vehicles.

For several years he actively uses electrical vehicles for everyday use. 

Skip to content