a
a

Joanna Fogler

Fundacja MOST

Chief Innovation Strategist, Fundacja Mobile Open Society through Technology (MOST). 

 

Aktywnie wspiera rozwój eksosystemu ważnych społecznie innowacji pełniąc rolę doradcy, mentora, opiekuna startupów krajowych i zagranicznych w projektach doradczych oraz programach inkubacyjnych i akceleracyjnych, m.in. Warsaw Booster, Unicorn Hub 2.0, Akademicka Liga Startupów, Startups powered by Invest in Łódź. Według rankingu Vestbee jest jedną z TOP100 najbardziej aktywnych i inspirujących kobiet na polskim rynku, które przyczyniają się do rozwoju ekosystemu startupów i inwestycji venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Ekspert w zakresie strategii go-to-market, customer development, VP & Business Model Design. Analizuje i ocenia projekty B+R pod kątem ich potencjału rynkowego i atrakcyjności inwestycyjnej. Wspólnie z innowatorami wypracowuje modele biznesowe, wyznacza ścieżki komercjalizacji, kierunki rozwoju i cele strategiczne, wspiera w przygotowaniu projektów do pozyskania grantów krajowych i międzynarodowych. 

 

Autorka kilkudziesięciu biznesplanów, memorandów inwestycyjnych, strategii komercjalizacji i rozwoju. Członek Panelu Pozytywnych Postaci Startupów Pozytywnego Wpływu. Ekspert w programie “Climate Leadership” powered by UN Environment. Ekspert w programie Innovation Coach. Ekspert biznesowy Agencji Rozwoju Innowacji SA w projekcie “Czwarty wymiar zmiany”. Ekspert PARP w projektach: “Planowanie strategiczne w MMŚP”, “ISR – Instrument Szybkiego Reagowania”, “SOB – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” (2012-2016). Certyfikowany Prince2 Practitioner.

 

Ukończyła studia doktoranckie w zakresie ekonomii na Polsko-Francuskich Europejskich Studiach Doktoranckich SGH w Warszawie. Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Uniwersytetu Roberta Schumana w Strasburgu.

 

Skip to content