a
a

Joanna Orzechowska

Przewodnik, projekt „Łódź od drugiego wejrzenia”

Agnieszka Konior – doktor nauk społecznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezeska stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK. Autorka monografii: “Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych”. Zawodowo zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, turystyką kulturową i badaniami w sektorze kultury.

 

Skip to content