a
a

Joanna Podolska-Płocka

Dyrektorka, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Dr nauk humanistycznych, absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego (Instytut Kultury Współczesnej). W latach 1991-2011
dziennikarka „Gazety Wyborczej” w Łodzi. Od 2011 r. dyrektorka Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Od ponad 20 lat prowadzi działalność popularyzującą historię i kulturę
Łodzi, a przede wszystkim jej wielokulturowe korzenie, przybliżając twórczość pisarzy i artystów, którzy dotąd są w Polsce mało znani, m.in. Chavy Rosenfarb czy Ariego Aksztajna.
Autorka m.in. serii „Spacerowników” po Łodzi i regionie, monografii „Litzmannstadt Getto. Miejsca. Ludzie. Pamięć”, scenariusza filmu dokumentalnego pt. „Z głębokości wołam..”.
Współredaktorka naukowego wydania monumentalnej „Kroniki łódzkiego getta 1941-1944″. Kuratorka wielu wystaw opowiadających o ważnych postaciach polskiej kultury, m.in. o Janie
Karskim, Andrzeju Bobkowskim, Marku Edelmanie, Arturze Szyku, Alinie Margolis-Edelman i wystaw o Łodzi. Laureatka prestiżowej Nagrody POLIN 2017 za pracę na rzecz ochrony
pamięci i historii polskich Żydów. Organizatorka i współorganizatorka wielu działań artystycznych promujących ideę dialogu i współpracy między przedstawicielami różnych narodowości,
wyznań, światopoglądów.

Skip to content