a
a

Katarzyna Dyzio

Dyrektorka Biura Aktywności Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi

Od dziesięciu lat prowadzi projekty o charakterze społecznym, budujące społeczeństwo obywatelskie, a także projekty humanitarne i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Początkowo w Krakowie, w ramach pracy w trzecim sektorze. Następnie w sektorze publicznym prowadząc pilotażowy projekt rewitalizacji dla Miasta Łodzi. W roku 2019 objęła stanowisko Zastępczyni Dyrektora Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta Łodzi. Wdrażała innowacyjne rozwiązania w zakresie angażowania mieszkańców w rozwój miasta.

Obecnie pełni dwie funkcje – Dyrektorki Biura Aktywności Miejskiej w Urzędzie Miasta Łodzi oraz Koordynatora humanitarnego programu UNICEF dla Miasta Łodzi. Zarządza zespołem, nadzoruje działania z zakresu konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego, wsparcia grup mniejszościowych, rozwoju sektora organizacji pozarządowych, czy integracji cudzoziemców. Prowadzi wyjątkowe miejsce na mapie Łodzi: Fabrykę Aktywności Miejskiej – otwartą przestrzeń dla mieszkańców miasta.

 

Skip to content