a
a

Kornecka Anna

Dyrektor Instytutu, Program Czysta Polska

*** ENGLISH BELOW ***

 

Anna Kornecka – Dyrektor Instytutu Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Pomysłodawczyni i współautorka „Dekalogu Polskiej Transformacji Energetycznej”.

Radca prawny, ekspert, była wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo i energetykę rozproszoną. Autorka książek i publikacji. Przez wiele lat prowadziła własną kancelarię prawną, gdzie doradzała przedsiębiorcom i samorządom. Przygotowała ustawę liberalizującą prawo dotyczące lokalizowania elektrowni wiatrowych na lądzie oraz reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzialna za wdrożenie cyfryzacji procesu budowlanego. Propagatorka energetyki obywatelskiej i rozwoju OZE w Polsce. Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Anna Kornecka – Director of an Institute for Clean Poland Program Association (Stowarzyszenie Program Czysta Polska). Originator and co-author of the “Decalogue of Polish Energy Transition”.

Attorney-at-law, former deputy minister in the Ministry of Development, Labor and Technology (2020-2021) responsible for construction, planning and spatial development, housing and distributed energy. Author of books and publications. For many years ran her own law firm, where advised entrepreneurs and local governments. She prepared an act liberalizing the law on locating wind farms on land and the reform of spatial planning. Responsible for the implementation of the digitization of the construction process. A promoter of civic energy, renewable energy development and sustainability.

Skip to content