a
a

Krzysztofik Sylwia

3DARCHITEKCI z wizją

Urbanistka, architekt, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Członek zarządu łódzkiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz zespołu eksperckiego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m. st. Warszawy. Autorka dysertacji poświęconej relacjom pomiędzy narzędziami legislacyjnymi w planowaniu a postępującymi zmianami na terenach cennych przyrodniczo w aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. Obecnie prowadzi badania nad rewitalizacją intensywnie zurbanizowanych terenów śródmiejskich oraz narzędziami planistycznymi służącymi poprawie odporności struktur miejskich na zmiany klimatu. Współautorka: koncepcji Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (obszary 1-4 o powierzchni 67 ha), opracowań planistycznych, projektów budynków użyteczności publicznej. 

Skip to content