a
a

Kula Piotr

Politechnika Łódzka

*** ENGLISH BELOW ***

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Kula. Wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (2012-2019), członek Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Materiałoznawczych (FEMS) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Metaloznawczego (ASM). W latach 1998-2019 profesor Piotr Kula był dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. W tym czasie stworzył silny zespół naukowy szeroko rozpoznawalny w kraju i zagranicą jako „Łódzka Szkoła Inżynierii Materiałowej”. Głównymi osiągnięciami profesora są nierównowagowe modele procesów nawęglania oraz azotowania próżniowego wyrobów stalowych wraz z narzędziami sztucznej inteligencji wspomagającej te procesy, a także oryginalna, przemysłowa technologia wytwarzania wielkopowierzchniowych płatów grafenu metalurgicznego o wysokiej wytrzymałości (HSMG®).

 

Prof. Piotr Kula Ph.D., D.Sc. former president of Polish Materials Society, a member of European Materials Science Society (FEMS) and American Society for Metals (ASM). He had been the Head of Materials Science and Engineering Institute at Lodz University of Technology (1997-2019). He has developed a strong research team in the field of surface engineering and nanotechnology, recognized as the “Lodz School”. His main R&D achievements are none-steady-state models of vacuum carburizing and vacuum nitriding, artificial intelligence based software that supports these processes in the industrial scale as well as recently the manufacturing technology of High Strength Metallurgical Graphene (HSMG®). 

Skip to content