a
a

Kulczycka Joanna

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

*** ENGLISH BELOW ***

 

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH – prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH oraz kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 250 publikacji.

Uczestnik licznych komisji  i rad w UE i kraju, m.in.:

  •         UNEP Resource Panel (2020-2024)
  •         Grupy Operacyjnej EIP Raw Material Komisji Europejskiej od  2017 r. 
  • Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (2016-2020, 2021-2024).
  •         Państwowej Rady Ochrony Środowiska (2021-2026)

Organizator wielu konferencji i warsztatów w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania metody oceny cyklu życia do analiz wpływu na środowisko procesów i produktów. W 2009 r. otrzymała nagrodę III stopnia za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne – Prezes Rady Ministrów. Ma też dyplom – Dyrektora Górniczego I stopnia (2006), nadanego przez Minister Gospodarki, odznakę honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej nr 1761 (2011) – Minister Środowiska raz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017), a także odznakę Honoris Gratia od Prezydenta Miasta Krakowa. Od 2013 r jest Prezesem zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowego Klastera Kluczowego) oraz dyrektorem biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji – wirtualnego instytutu wspierające współpracę nauki i biznesu. 

 

Prof. Joanna Kulczycka (F) associate prof. – Head and founder of the Division of Strategic Research at MEERI Polish Academy of Sciences, and Deputy Dean for Cooperation at Faculty of Management, AGH. In 1988 she graduated from the Faculty of Production at the Cracow Academy of Economics (economy/international trade), in 1998 she received her doctorate in Economic Sciences (economy/management), and from 2012 she is the holder of a doctor habilitowany degree (economy/commodity sciences), and in 2013 professor (nadz.) at the Academy of Mining and Metallurgy, Faculty of Management. She has authored of over 200 publications including 1st book about LCA in Polish, 1st Polish Minerals Yearbook, and more than 70 scientific research articles on raw material, energy and waste management, eco-efficiency of industrial processes, CSR. She has been involved in different EU projects Licymin, Lifetime (5 FP EU), European Waste Management, Difass, SigmaforWater (Interreg),  Refresco, Phedias, BattValue, RMSmanager (KIC Raw Material) MinFuture, Bioren (H2020), Sitrans (Life).

She is a member of:

  •         UNEP Resource Panel
  •         Raw Materials, Member EIP Raw Material, European Commission
  •         Polish Academy of Science Committee for Sustainable Management of Raw Materials
  •         President of Waste Management and Recycling Cluster – Key National Cluster in Poland

Organiser of many conferences devoted to a circular economy.

Skip to content