a
a

Kwiatkowski Bartosz

Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Gazu Płynnego

*** ENGLISH BELOW ***

 

Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Ekonomista, ekspert w zakresie transformacji energetycznej. Poprzednio członek zarządu VPPlant Sp. z o.o., spółki działającej w obszarze efektywności energetycznej oraz dyrektor ds. badań i rozwoju w PSE Innowacje, spółce celowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Konsultant z 15-letnim doświadczeniem, był m.in. szefem zespołu ds. energii i środowiska. Przedstawiciel firmy Soltell Systems w Polsce.

W przeszłości zaangażowany w opracowanie 4 projektów europejskiego programu Horyzont 2020 w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów pracy sieci elektroenergetycznych nasyconych rozproszonymi źródłami energii. Uczestniczył także w pracach zespołów doradczych przy Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Cyfryzacji oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Director General of the Polish Liquid Gas Association. Economist, energy transition expert. Previously a member of the board of VPPlant Sp. z o.o., an energy efficiency company, and R&D director at PSE Innowacje, a special-purpose company of Polskie Sieci Elektroenergetyczne. A consultant with 15 years of experience, i.a. head of the energy and environment team. Representative of Soltell Systems in Poland.

In the past involved in the development of 4 Horizon 2020 projects on technical and economic aspects of the operations of power grids saturated with distributed energy sources. He was also involved in various workgroups at the Ministry of Development, the Ministry of Digitization and the Polish Agency for Enterprise Development.

 

Skip to content