Zarejestruj się na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit

a

Kwiatkowski Bartosz

Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Gazu Płynnego

*** ENGLISH BELOW ***

 

Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Ekonomista, ekspert w zakresie transformacji energetycznej. Poprzednio członek zarządu VPPlant Sp. z o.o., spółki działającej w obszarze efektywności energetycznej oraz dyrektor ds. badań i rozwoju w PSE Innowacje, spółce celowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Konsultant z 15-letnim doświadczeniem, był m.in. szefem zespołu ds. energii i środowiska. Przedstawiciel firmy Soltell Systems w Polsce.

W przeszłości zaangażowany w opracowanie 4 projektów europejskiego programu Horyzont 2020 w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów pracy sieci elektroenergetycznych nasyconych rozproszonymi źródłami energii. Uczestniczył także w pracach zespołów doradczych przy Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Cyfryzacji oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Director General of the Polish Liquid Gas Association. Economist, energy transition expert. Previously a member of the board of VPPlant Sp. z o.o., an energy efficiency company, and R&D director at PSE Innowacje, a special-purpose company of Polskie Sieci Elektroenergetyczne. A consultant with 15 years of experience, i.a. head of the energy and environment team. Representative of Soltell Systems in Poland.

In the past involved in the development of 4 Horizon 2020 projects on technical and economic aspects of the operations of power grids saturated with distributed energy sources. He was also involved in various workgroups at the Ministry of Development, the Ministry of Digitization and the Polish Agency for Enterprise Development.

 

All speakers

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Shashyna Maryna

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Shashyna Maryna

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Shashyna Maryna

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Shashyna Maryna

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Skip to content