Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Liśkiewicz Grzegorz

Politechnika Łódzka

*** ENGLISH BELOW ***

 

Badacz i przedsiębiorca. Aktywny promotor idei “uniwersytetu zaangażowanego” łączącego: zaangażowaną edukację, transfer technologii, odpowiedzialność społeczną, zaangażowanie publiczne. Kierownik zakładu Turbin i Sprężarek na Politechnice Łódzkiej. Współzałożyciel firmy ACADEMYA oraz organizacji F1 in Schools Poland.

Jego działalność naukowa obejmuje przemysł 4.0, systemy monitoringu stanu pracy maszyny, energetykę, aerodynamikę, sprężarki promieniowe. Pracował lub odbywał staże na University of Strathclyde, University of Leeds, University of Oxford, University of Cambridge, General Electric. Pełnił funkcje pełnomocnika Rektora ds. Przedsiębiorczości Akademickiej, Członka Zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Spółki Celowej Politechniki Łódzkiej. Jest członkiem American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics, The Institution of Engineering and Technology, Strathclyde Alumni Society. Mentor w programach TopMinds oraz Startups by Łódź.

 

Researcher and entrepreneur. Spreading the idea of an “engaged university” combining: engaged education, technology transfer, social responsibility, public engagement. Head of the Turbine and Compressor group at the Łódź University of Technology. Co-founder of ACADEMYA and the F1 in Schools Poland organisation.

His research activities include Industry 4.0, machine condition monitoring, power engineering, aerodynamics, radial compressors. He has worked or interned at the University of Strathclyde, University of Leeds, University of Oxford, University of Cambridge, General Electric. He has served as a Rector’s proxy for Academic Entrepreneurship, Board Member of the Top 500 Innovators Association Poland and of TTO of the Łódź University of Technology. He is a member of the American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics, The Institution of Engineering and Technology, Strathclyde Alumni Society. Mentor in the TopMinds and Startups by Lodz programmes.

All speakers

Barceló Miquel

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Barceló Miquel

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Barceló Miquel

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Barceló Miquel

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki