a
a

Małgorzata Dembowska

WXCA - pracownia architektoniczna

Architektka i urbanistka, Associate Partner w pracowni WXCA, gdzie od kilkunastu lat zajmuje się głównie przygotowaniem projektów koncepcyjnych i konkursowych. Wiele z nich zostało nagrodzonych w Polsce oraz za granicą – m.in. pierwszą nagrodą w międzynarodowym konkursie na Bałtycki Park Sztuki w Estonii; ponadto współautorka zwycięskich projektów w konkursach: na Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, przebudowę Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni, przebudowę Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, zagospodarowanie Bulwarów Wiślanych oraz odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie. Do najważniejszych projektów warszawskich należy również koncepcja dzielnicy na terenie byłej Fabryki Samochodów Osobowych. 

Część swojej pracy poświęca aktywności społecznej; w związku z działaniami promującymi ideę integrowania lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy poprzez budowę kładki przez Wisłę otrzymała w 2016 roku nagrodę im. Jerzego Regulskiego, przyznawaną za wybitny wkład w kreowanie ładu przestrzennego.

 

Skip to content