a
a

prof. dr hab. Marek Janiak

Architekt

Profesor Marek Janiak urodzony 1955 w Łodzi, architekt, autor wielu projektów adaptacji budynków historycznych w centrum Łodzi do współczesnych funkcji.

Od 1974 roku do dziś jako dydaktyk związany z Instytutem Arch. i Urb.  PŁ.

W latach 2011 – 2024 pełnił w Łodzi funkcją Architekta Miasta. W tym okresie współtworzył i stymulował proces rewitalizacji obszarowej historycznej Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi. Współtworzył wiele MPZP oraz Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego. Opracował strategię przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ definiującą „rozwój miasta do środka” i zatrzymanie procesu dezurbanizacji miasta. W latach 1990 – 2011 kierował Fundacją Ulicy Piotrkowskiej budującą w tamtym czasie współczesną tożsamość Łodzi opartą na poszanowaniu i wykorzystaniu dziedzictwa materialnego „historycznej Łodzi poprzemysłowej”. Od lat 70-tych działa w obszarze sztuki współczesnej wspólnie z grupą Łódź Kaliska.

Skip to content