a
a

Maria Badeńska-Stapp

Urząd Miasta w Żyrardowie

Maria Badeńska-Stapp, historyk sztuki i pedagog, w latach 2012 – 2021 roku Miejski Konserwator Zabytków w  Żyrardowa, pracownik państwowej służby ochrony zabytków z kilkunastoletnim stażem. W latach 2021-2024 pracowała w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, gdzie koordynowała Centrum Kompletacji ds. Rewitalizacji oraz kierowała Działem Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo. Od marca 2024 roku ponownie pracuje dla Urzędu Miasta Żyrardowa.

Zainteresowania: rewitalizacja miast, krajobrazowe podejście do ochrony zabytków, adaptacja obiektów zabytkowych do nowych funkcji w kontekście ich wartości historycznej, artystycznej i naukowej, psychologia architektury, technika i technologia przy pracach konserwatorskich i budowlanych, waloryzacja zabytków, zarządzanie dziedzictwem.

Prowadzi szkolenia, prezentacje, warsztaty. Współtworzyła Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, współautorka wystawy „Żyrardów. Miasto lnem tkane”. Brała udział w przygotowywaniu i realizacji licznych projektów i programów służących prezentacji, promocji i konserwacji dziedzictwa poprzemysłowego Żyrardowa. Zaangażowana w modelową rewitalizację miasta. Współautorka publikacji: „Rola dziedzictwa kulturowego w Rewitalizacji” z 2018 roku oraz „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik” z 2022. W latach 2017-2020 prowadziła projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury dot. roli kultury w procesie rewitalizacji. Od 1 marca 2024 koordynuje starania Żyrardowa o wpis na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Skip to content