a
a

prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

 

 

Prof. zw. dr hab. TADEUSZ MARKOWSKI obecnie jest kierownikiem Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1984 – 2020 był kierownikiem Zakładu ekonomiki rozwoju miast a potem Katedry zarządzania miastem i regionem. W latach 2002 –2005 był dziekanem Wydziału Zarządzania. W 1990 roku był stypendystą programu Urban Fellows w Instytucie for Policy Studies at Johns Hopkins University. W latach 1994-2001 był członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. W latach 2006 – 2015 był Prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od roku 2001 do 2019 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a obecnie jest jego I Wiceprzewodniczącym. W latach 2001-2003 pełnił funkcję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planowania (AESOP). W latach a 2006 – 2015 był członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa. Wcześniej był wielokrotnie członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. W latach 2008-2012 był Członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim. Aktualnie jest członkiem Miejskiej i Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej w Łodzi. Jest autorem ponad 250 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego oraz licznych ekspertyz dla Rządu RP przygotowanych dla potrzeb polityki regionalnej i planowania przestrzennego. Jest członkiem rad naukowych w kilku czasopismach i seriach wydawniczych.

Skip to content