a
a

Marta Michalak

Warszawskie Obserwatorium Kultury

Marta Michalak – menedżerka projektów badawczych i artystycznych w Warszawskim Obserwatorium Kultury od 2022 roku. Wcześniej była kierowniczką produkcji w Biennale Warszawa, pracowała przy dwóch edycjach Biennale (w 2019 i 2022 roku). W Departamencie Tańca Instytutu Muzyki i Tańca i współtworzyła ramy programowe projektów Departamentu (w tym Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy). Pracowała też programowo i organizacyjnie przy realizacji dwóch edycji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi, była ekspertką w grupie doradczej przy Gabinecie Politycznym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracowała również w obszarze programowania i organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego SPOTKANIA w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy.

Jest z wykształcenia antropolożką kultury i teatrolożką. Interesuje ją działanie na pograniczu sztuki i zmiany społecznej. Ma doświadczenie w projektowaniu i koordynowaniu procesów o dużej dynamice i zmienności, prowadzeniu działań na styku różnych kultur organizacyjnych i budowaniu interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

Skip to content