a
a

Masłowski Piotr

Wiceprezydent Rybnika

*** ENGLISH BELOW ***

 

Piotr Masłowski – urodzony 1 sierpnia 1977 r. w Rydułtowach. Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz  podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania UŚ w Chorzowie. Były prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS). Działacz organizacji pozarządowych, współzałożyciel Forum Obywateli Rybnika. W 2011 roku został powołany do zespołu doradczego przy kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej. 

Obecnie Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika odpowiedzialny między innymi za politykę społeczną miasta, sport, kontakty z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, a także za ochronę środowiska, politykę klimatyczną oraz gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi. Aktualnie przygotowuje Miasto na wyzwania stojące w zakresie sprawiedliwej transformacji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Piotr Masłowski – born on August 1, 1977, in Rydułtowy. A graduate of the Institute of Political Science at the University of Silesia in Katowice and postgraduate studies in human resource management at the University of Silesia Management School in Chorzów. Former president of the Center for the Development of Social Initiatives (CRIS). NGO activist, co-founder of the Rybnik Citizens’ Forum. In 2011, he was appointed to the advisory team at the office of the President of the Republic of Poland, Bronisław Komorowski, for Financial and Legal Solutions in the field of Social and Civic Activity. He is currently the Deputy Mayor of Rybnik responsible for the city’s social policy, sports events, contacts with non-governmental organizations, and the acquiring of external sources of finance as well as environmental protection, climate policy and housing stock management. Currently, it prepares the city for the challenges of just transition and the circular economy.

Skip to content