a
a

Matczak Radomir

Uniwersytet SWPS, InnoBaltica Sp. z o.o.

*** ENGLISH BELOW ***

 

Radomir Matczak – dr nauk ekonomicznych, przez 20 lat pracował w administracji publicznej, głównie samorządowej. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki regionalnej, Polityki Spójności UE, zarządzania publicznego, współpracy bałtyckiej i zielonej transformacji. Współpracuje m.in. z Uniwersytetem SWPS, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Województw RP. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

 

Radomir Matczak – PhD in economics, public manager with 20 years track record, mainly at regional level. Main fields of expertise: regional policy, EU Cohesion Policy, public management, Baltic cooperation and green transformation; collaborates with the SWPS University, the Association of Polish Cities and the Association of Voivodeships of the Republic of Poland. Member of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Science

Skip to content