a
a

Mizgajski Andrzej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

*** ENGLISH BELOW ***

 

Andrzej Mizgajski, Profesor nauk o Ziemi, geograf, aktywność naukową ogniskuje na zarządzaniu środowiskiem, ekologii miasta i świadczeniach ekosystemowych. Bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych, uczestniczy w pracach Europejskiej Rady Badań oraz Europejskiego Forum Strategicznej Infrastruktury Badawczej. Jest Członkiem Honorowym Society for Urban Ecology. Bierze udział w pracach Rady Konsultacyjnej ds. ochrony środowiska i klimatu w Poznaniu. Ma duże doświadczenie w pracy administracyjnej. W latach 2004-2006 był podsekretarzem stanu, a następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, a w kadencji 2014 – 2019 przewodniczył Państwowej Radzie Ochrony Środowiska.

Andrzej Mizgajski, Professor Titular of Earth Science, is a geographer focused on ecosystem management in urban areas. He conducts broad international cooperation in both research and scholarly organizations. He serves as a member of the Working Group Environment within the European Strategy Forum for Research Infrastructure. He is an Honorary Member of the Society for Urban Ecology. He participates in the Consultative Council for Environmental and Climate Protection work in Poznań. He has extensive experience in administrative work. From 2004-2006, he was the undersecretary of state and then the secretary of state in the Ministry of the Environment. In the 2014-2019 term, he chaired the State Council for Environmental Protection.

Skip to content